Γραπτές δηλώσεις
1 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Degutis Arūnas"  
Άκυρη
PE 384.008v01-00 Or. LT   P6_DCL(2007)0005
Συντάκτες : Eugenijus Gentvilas,  Arūnas Degutis,  Gintaras Didžiokas,  Eugenijus Maldeikis
83k  42k 
σχετικά με τους κινδύνους που θα μπορούσαν να προκύψουν από τις οικονομικές κυρώσεις της ΕΕ έναντι της Λευκορωσίας
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 15/01/2007
Λήξη προθεσμίας : 15/04/2007
Αριθμός υπογραφόντων : 20 - 15/04/2007
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου