Písomné vyhlásenia
Výsledky: 1 pre výraz(y): "6. volebné obdobie, Degutis Arūnas"  
Premlčané
PE 384.008v01-00 Or. LT   P6_DCL(2007)0005
Autori : Eugenijus Gentvilas,  Arūnas Degutis,  Gintaras Didžiokas,  Eugenijus Maldeikis
85k  41k 
o rizikách, ktoré môžu vzniknúť z ekonomických sankcií prijatých zo strany EÚ voči Bielorusku
Dátum začatia : 15/01/2007
Platné do : 15/04/2007
Počet signatárov : 20 - 15/04/2007
Právne oznámenie