Γραπτές δηλώσεις
3 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Paleckis Justas Vincas"  
Άκυρη
PE 401.424v01-00 Or. EN   P6_DCL(2008)0012
Συντάκτες : Genowefa Grabowska,  Justas Vincas Paleckis,  Hannes Swoboda
82k  41k 
σχετικά με τη μείωση του κόστους απόκτησης θεώρησης (visa) για πολίτες της Λευκορωσίας
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 30/01/2008
Λήξη προθεσμίας : 08/05/2008
Αριθμός υπογραφόντων : 161 - 08/05/2008
Άκυρη
PE 401.422v01-00 Or. PL   P6_DCL(2008)0011
Συντάκτες : Dariusz Maciej Grabowski,  Justas Vincas Paleckis,  Anna Záborská,  Bronisław Geremek
84k  40k 
σχετικά με τη διάκριση εις βάρος ατόμων που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας στα νέα κράτη μέλη που προσχώρησαν μετά από τη διεύρυνση το 2004
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 30/01/2008
Λήξη προθεσμίας : 22/05/2008
Αριθμός υπογραφόντων : 315 - 22/05/2008
Άκυρη
PE 391.932v01-00 Or. EN   P6_DCL(2007)0067
Συντάκτες : Justas Vincas Paleckis,  Roberta Alma Anastase,  Marco Cappato,  Hélène Flautre,  Luisa Morgantini
78k  40k 
σχετικά με τη θανατική ποινή στη Λευκορωσία
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 09/07/2007
Λήξη προθεσμίας : 15/11/2007
Αριθμός υπογραφόντων : 136 - 15/11/2007
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου