Písomné vyhlásenia
Výsledky: 3 pre výraz(y): "6. volebné obdobie, Paleckis Justas Vincas"  
Premlčané
PE 401.424v01-00 Or. EN   P6_DCL(2008)0012
Autori : Genowefa Grabowska,  Justas Vincas Paleckis,  Hannes Swoboda
83k  38k 
o znížení poplatkov za udelenie víz občanom Bieloruska
Dátum začatia : 30/01/2008
Platné do : 08/05/2008
Počet signatárov : 161 - 08/05/2008
Premlčané
PE 401.422v01-00 Or. PL   P6_DCL(2008)0011
Autori : Dariusz Maciej Grabowski,  Justas Vincas Paleckis,  Anna Záborská,  Bronisław Geremek
85k  39k 
o diskriminácii osôb postihnutých sklerózou multiplex v nových členských štátoch od rozšírenia v roku 2004
Dátum začatia : 30/01/2008
Platné do : 22/05/2008
Počet signatárov : 315 - 22/05/2008
Premlčané
PE 391.932v01-00 Or. EN   P6_DCL(2007)0067
Autori : Justas Vincas Paleckis,  Roberta Alma Anastase,  Marco Cappato,  Hélène Flautre,  Luisa Morgantini
78k  38k 
o treste smrti v Bielorusku
Dátum začatia : 09/07/2007
Platné do : 15/11/2007
Počet signatárov : 136 - 15/11/2007
Právne oznámenie