Písemná prohlášení
3 výsledek/výsledky pro výraz(y): "6. období, AGNOLETTO Vittorio"  
Nevzato v potaz
PE 417.798v01-00 Or. IT   P6_DCL(2008)0108
Autoři : Vittorio AGNOLETTO,  Josep Borrell Fontelles,  Monica Frassoni,  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou,  Graham Watson
84k  41k 
o Evropském dni památky obětí mafií a o využití majetku a finančních prostředků zabavených mezinárodním zločineckým organizacím pro sociální účely
Datum zahájení : 15/12/2008
Platné do : 02/04/2009
Počet signatářů : 220 - 02/04/2009
Nevzato v potaz
PE 369.298v01-00 Or. IT   P6_DCL(2006)0002
Autoři : Vittorio AGNOLETTO,  Giovanni BERLINGUER,  Patrizia Toia,  Pier Antonio Panzeri,  Pia Elda Locatelli
82k  40k 
o rozšíření základní zdravotní péče na všechny obyvatele Evropy bez ohledu na to, zda splňují právní předpisy o vstupu do země a pobytu v ní
Datum zahájení : 16/01/2006
Platné do : 16/04/2006
Počet signatářů : 89 - 16/04/2006
Nevzato v potaz
PE 354.118 Or. FR   P6_DCL(2005)0002
Autoři : Marie-Noëlle Lienemann,  Glyn Ford,  Caroline Lucas,  Vittorio AGNOLETTO,  Harlem Désir
78k  36k 
o tsunami a zavedení mezinárodní daně
Datum zahájení : 26/01/2005
Platné do : 26/04/2005
Počet signatářů : 30 - 14/04/2005
Právní upozornění