Skriftlige erklæringer
3 søgeresultat(er) for "6. valgperiode, AGNOLETTO Vittorio"  
Bortfaldet
PE 417.798v01-00 Or. IT   P6_DCL(2008)0108
Stillere : Vittorio AGNOLETTO,  Josep Borrell Fontelles,  Monica Frassoni,  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou,  Graham Watson
83k  37k 
om den europæiske mindedag for mafiaofre og om genanvendelse til samfundsnyttige formål af aktiver og kapital, som er konfiskeret fra internationale kriminelle organisationer
Åbningsdato : 15/12/2008
Frist : 02/04/2009
Antal underskrifter : 220 - 02/04/2009
Bortfaldet
PE 369.298v01-00 Or. IT   P6_DCL(2006)0002
Stillere : Vittorio AGNOLETTO,  Giovanni BERLINGUER,  Patrizia Toia,  Pier Antonio Panzeri,  Pia Elda Locatelli
79k  37k 
om udvidelse af den grundlæggende lægehjælp til at omfatte alle statsborgere i EU, herunder dem, som ikke overholder indrejse - og opholdsreglerne
Åbningsdato : 16/01/2006
Frist : 16/04/2006
Antal underskrifter : 89 - 16/04/2006
Bortfaldet
PE 354.118 Or. FR   P6_DCL(2005)0002
Stillere : Marie-Noëlle Lienemann,  Glyn Ford,  Caroline Lucas,  Vittorio AGNOLETTO,  Harlem Désir
81k  32k 
om flodbølgen og indførelse af en international skat
Åbningsdato : 26/01/2005
Frist : 26/04/2005
Antal underskrifter : 30 - 14/04/2005
Juridisk meddelelse