Kirjalikud deklaratsioonid
Otsingusõna(de) "6. valimisperiood, AGNOLETTO Vittorio" kohta leiti 3 vaste(t)  
Kehtivuse kaotanud
PE 417.798v01-00 Või IT   P6_DCL(2008)0108
Autorid : Vittorio AGNOLETTO,  Josep Borrell Fontelles,  Monica Frassoni,  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou,  Graham Watson
76k  36k 
Euroopa maffia ohvrite mälestuse päev ning rahvusvahelistelt kuritegelikelt organisatsioonidelt konfiskeeritud vara ja raha kasutamine sotsiaalsetel eesmärkidel
Algatatud : 15/12/2008
Tähtaeg : 02/04/2009
Allakirjutanute arv : 220 - 02/04/2009
Kehtivuse kaotanud
PE 369.298v01-00 Või IT   P6_DCL(2006)0002
Autorid : Vittorio AGNOLETTO,  Giovanni BERLINGUER,  Patrizia Toia,  Pier Antonio Panzeri,  Pia Elda Locatelli
76k  35k 
Esmase arstiabi kättesaadavaks muutmine kõigi Euroopas elavate isikute jaoks, ka juhul kui viimased rikuvad vastavasse liikmesriiki sisenemise ja liikmesriigi territooriumil viibimise reegleid
Algatatud : 16/01/2006
Tähtaeg : 16/04/2006
Allakirjutanute arv : 89 - 16/04/2006
Kehtivuse kaotanud
PE 354.118 Või FR   P6_DCL(2005)0002
Autorid : Marie-Noëlle Lienemann,  Glyn Ford,  Caroline Lucas,  Vittorio AGNOLETTO,  Harlem Désir
73k  32k 
tsunami ja rahvusvahelise maksu kehtestamine
Algatatud : 26/01/2005
Tähtaeg : 26/04/2005
Allakirjutanute arv : 30 - 14/04/2005
Õigusalane teave