Kirjalliset kannanotot
3 osumaa haulle "6. vaalikausi, AGNOLETTO Vittorio"  
Rauennut
PE 417.798v01-00 Or. IT   P6_DCL(2008)0108
Esittäjät : Vittorio AGNOLETTO,  Josep Borrell Fontelles,  Monica Frassoni,  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou,  Graham Watson
75k  36k 
eurooppalaiseen teemapäivään mafian uhrien muistoksi sekä kansainvälisiltä rikollisjärjestöiltä takavarikoitujen varojen ja pääomien käyttöön sosiaalisiin tarkoituksiin
Jättämispäivä : 15/12/2008
Raukeamispäivä : 02/04/2009
Allekirjoittajien lukumäärä : 220 - 02/04/2009
Rauennut
PE 369.298v01-00 Or. IT   P6_DCL(2006)0002
Esittäjät : Vittorio AGNOLETTO,  Giovanni BERLINGUER,  Patrizia Toia,  Pier Antonio Panzeri,  Pia Elda Locatelli
75k  37k 
perusterveydenhuollon ulottamiseen kaikkiin Euroopan asukkaisiin, vaikka he eivät täyttäisikään maahantulo- ja oleskeluvaatimuksia
Jättämispäivä : 16/01/2006
Raukeamispäivä : 16/04/2006
Allekirjoittajien lukumäärä : 89 - 16/04/2006
Rauennut
PE 354.118 Or. FR   P6_DCL(2005)0002
Esittäjät : Marie-Noëlle Lienemann,  Glyn Ford,  Caroline Lucas,  Vittorio AGNOLETTO,  Harlem Désir
73k  32k 
hyökyaallosta ja kansainvälisen veron vahvistamisesta
Jättämispäivä : 26/01/2005
Raukeamispäivä : 26/04/2005
Allekirjoittajien lukumäärä : 30 - 14/04/2005
Oikeudellinen huomautus