Rakstiskas deklarācijas
Meklēšanas rezultāti: 3 ar "6. parlamentārais sasaukums, AGNOLETTO Vittorio"  
Zaudējis spēku
PE 417.798v01-00 Oriģinālvaloda IT   P6_DCL(2008)0108
Autori : Vittorio AGNOLETTO,  Josep Borrell Fontelles,  Monica Frassoni,  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou,  Graham Watson
80k  40k 
par Eiropas dienu mafijas upuru piemiņai un starptautiskajām kriminālajām organizācijām konfiscēto preču un naudas līdzekļu izmantošanu sociāliem mērķiem
Sākuma datums : 15/12/2008
Zaudē spēku : 02/04/2009
Parakstītāju skaits : 220 - 02/04/2009
Zaudējis spēku
PE 369.298v01-00 Oriģinālvaloda IT   P6_DCL(2006)0002
Autori : Vittorio AGNOLETTO,  Giovanni BERLINGUER,  Patrizia Toia,  Pier Antonio Panzeri,  Pia Elda Locatelli
78k  39k 
par veselības pamataprūpes paplašināšanu, lai ietvertu visus iedzīvotājus Eiropā, tostarp tos, kuri neatbilst ieceļošanas un uzturēšanās prasībām valstī
Sākuma datums : 16/01/2006
Zaudē spēku : 16/04/2006
Parakstītāju skaits : 89 - 16/04/2006
Zaudējis spēku
PE 354.118 Oriģinālvaloda FR   P6_DCL(2005)0002
Autori : Marie-Noëlle Lienemann,  Glyn Ford,  Caroline Lucas,  Vittorio AGNOLETTO,  Harlem Désir
78k  33k 
par cunami katastrofu un starptautiska nodokļa ieviešanu
Sākuma datums : 26/01/2005
Zaudē spēku : 26/04/2005
Parakstītāju skaits : 30 - 14/04/2005
Juridisks paziņojums