Schriftelijke verklaringen
3 resultaat/resultaten voor "6de zittingsperiode, AGNOLETTO Vittorio"  
Vervallen
PE 417.798v01-00 Or. IT   P6_DCL(2008)0108
Indieners : Vittorio AGNOLETTO,  Josep Borrell Fontelles,  Monica Frassoni,  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou,  Graham Watson
80k  37k 
over de Europese Dag ter nagedachtenis van de slachtoffers van de georganiseerde misdaad en over het hergebruik van de in beslag genomen goederen en kapitalen van de internationale misdaadorganisaties voor sociale doeleinden
Datum bekendmaking : 15/12/2008
Vervaldatum : 02/04/2009
Aantal ondertekenaars : 220 - 02/04/2009
Vervallen
PE 369.298v01-00 Or. IT   P6_DCL(2006)0002
Indieners : Vittorio AGNOLETTO,  Giovanni BERLINGUER,  Patrizia Toia,  Pier Antonio Panzeri,  Pia Elda Locatelli
74k  37k 
over de verruiming van de medische basisvoorzieningen tot alle burgers van Europa, ook tot degenen die niet voldoen aan de regelgeving inzake toegang en verblijf
Datum bekendmaking : 16/01/2006
Vervaldatum : 16/04/2006
Aantal ondertekenaars : 89 - 16/04/2006
Vervallen
PE 354.118 Or. FR   P6_DCL(2005)0002
Indieners : Marie-Noëlle Lienemann,  Glyn Ford,  Caroline Lucas,  Vittorio AGNOLETTO,  Harlem Désir
78k  32k 
over de tsunamigolf en de invoering van een internationale belasting
Datum bekendmaking : 26/01/2005
Vervaldatum : 26/04/2005
Aantal ondertekenaars : 30 - 14/04/2005
Juridische mededeling