Písomné vyhlásenia
Výsledky: 3 pre výraz(y): "6. volebné obdobie, AGNOLETTO Vittorio"  
Premlčané
PE 417.798v01-00 Or. IT   P6_DCL(2008)0108
Autori : Vittorio AGNOLETTO,  Josep Borrell Fontelles,  Monica Frassoni,  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou,  Graham Watson
84k  39k 
o Európskom pamätnom dni obetí mafie a o využití majetku a finančných prostriedkov skonfiškovaných medzinárodným zločineckým organizáciám na sociálne účely
Dátum začatia : 15/12/2008
Platné do : 02/04/2009
Počet signatárov : 220 - 02/04/2009
Premlčané
PE 369.298v01-00 Or. IT   P6_DCL(2006)0002
Autori : Vittorio AGNOLETTO,  Giovanni BERLINGUER,  Patrizia Toia,  Pier Antonio Panzeri,  Pia Elda Locatelli
84k  39k 
o rozšírení základnej zdravotnej starostlivosti na všetkých obyvateľov Európy vrátane obyvateľov, ktorí nespĺňajú podmienky na vstup a pobyt
Dátum začatia : 16/01/2006
Platné do : 16/04/2006
Počet signatárov : 89 - 16/04/2006
Premlčané
PE 354.118 Or. FR   P6_DCL(2005)0002
Autori : Marie-Noëlle Lienemann,  Glyn Ford,  Caroline Lucas,  Vittorio AGNOLETTO,  Harlem Désir
80k  35k 
o tsunami a zavedení medzinárodnej dane
Dátum začatia : 26/01/2005
Platné do : 26/04/2005
Počet signatárov : 30 - 14/04/2005
Právne oznámenie