Kirjalikud deklaratsioonid
Otsingusõna(de) "6. valimisperiood, de Lange Esther" kohta leiti 1 vaste(t)  
Kehtivuse kaotanud
PE 416.197v01-00 Või EN   P6_DCL(2008)0101
Autorid : Esther de Lange,  Ivo Belet,  Niels Busk,  Esther Herranz García,  Catherine Stihler
79k  36k 
Liigkõhnuse ülamäärane propageerimine
Algatatud : 03/12/2008
Tähtaeg : 26/03/2009
Allakirjutanute arv : 72 - 27/03/2009
Õigusalane teave