Rakstiskas deklarācijas
Meklēšanas rezultāti: 1 ar "6. parlamentārais sasaukums, de Lange Esther"  
Zaudējis spēku
PE 416.197v01-00 Oriģinālvaloda EN   P6_DCL(2008)0101
Autori : Esther de Lange,  Ivo Belet,  Niels Busk,  Esther Herranz García,  Catherine Stihler
79k  37k 
par aktīviem pamudinājumiem uz galēju tievumu
Sākuma datums : 03/12/2008
Zaudē spēku : 26/03/2009
Parakstītāju skaits : 72 - 27/03/2009
Juridisks paziņojums