Schriftelijke verklaringen
1 resultaat/resultaten voor "6de zittingsperiode, de Lange Esther"  
Vervallen
PE 416.197v01-00 Or. EN   P6_DCL(2008)0101
Indieners : Esther de Lange,  Ivo Belet,  Niels Busk,  Esther Herranz García,  Catherine Stihler
79k  38k 
over de al te grote maatschappelijke druk in de richting van een uiterst slanke figuur
Datum bekendmaking : 03/12/2008
Vervaldatum : 26/03/2009
Aantal ondertekenaars : 72 - 27/03/2009
Juridische mededeling