Písomné vyhlásenia
Výsledky: 1 pre výraz(y): "6. volebné obdobie, de Lange Esther"  
Premlčané
PE 416.197v01-00 Or. EN   P6_DCL(2008)0101
Autori : Esther de Lange,  Ivo Belet,  Niels Busk,  Esther Herranz García,  Catherine Stihler
82k  41k 
o nadmernom tlaku na dosiahnutie extrémnej štíhlosti
Dátum začatia : 03/12/2008
Platné do : 26/03/2009
Počet signatárov : 72 - 27/03/2009
Právne oznámenie