Писмени декларации
4 намерен (и) резултат(и) за "6-и парламентарен мандат, Wijkman Anders"  
Отпаднала
PE 414.436v01-00 Ор. EN   P6_DCL(2008)0082
Автори : Mechtild Rothe,  Anders Wijkman,  Fiona Hall,  Claude Turmes,  Umberto Guidoni
86k  39k 
относно създаването на Международна агенция за възобновяеми енергийни източници
Дата на внасяне : 08/10/2008
Срок : 22/01/2009
Брой подписали : 106 - 23/01/2009
Отпаднала
PE 412.765v01-00 Ор. EN   P6_DCL(2008)0076
Автори : Sharon Bowles,  Elspeth Attwooll,  Martine Roure,  Caroline Lucas,  Anders Wijkman
88k  39k 
относно еднаквото признаване на фактическите извънбрачни съжителства
Дата на внасяне : 22/09/2008
Срок : 15/01/2009
Брой подписали : 160 - 16/01/2009
Отпаднала
PE 390.824v01-00 Ор. EN   P6_DCL(2007)0059
Автори : Johan Van Hecke,  Gabriele Zimmer,  Ana Gomes,  Anders Wijkman,  Hélène Flautre
84k  40k 
за безнаказаността, с която се ползват предполагаеми извършители на геноцид
Дата на внасяне : 06/06/2007
Срок : 11/10/2007
Брой подписали : 76 - 11/10/2007
Приета
PE 385.621v01-00 Ор. EN   P6_DCL(2007)0016
Автори : Zita Gurmai,  Anders Wijkman,  Vittorio Prodi,  Umberto Guidoni,  Claude Turmes
84k  42k 
относно създаването на „зелена“ водородна икономика и трета индустриална революция в Европа чрез партньорство със заинтересовани региони и градове, МСП и организации на гражданското общество
Дата на внасяне : 12/02/2007
Срок : 14/05/2007
Дата на приемане : 22/05/2007
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P6_TA(2007)0197
Брой подписали : 420 - 14/05/2007
Правна информация