Písemná prohlášení
4 výsledek/výsledky pro výraz(y): "6. období, Wijkman Anders"  
Nevzato v potaz
PE 414.436v01-00 Or. EN   P6_DCL(2008)0082
Autoři : Mechtild Rothe,  Anders Wijkman,  Fiona Hall,  Claude Turmes,  Umberto Guidoni
83k  37k 
o zřízení mezinárodní agentury pro obnovitelnou energii (IRENA)
Datum zahájení : 08/10/2008
Platné do : 22/01/2009
Počet signatářů : 106 - 23/01/2009
Nevzato v potaz
PE 412.765v01-00 Or. EN   P6_DCL(2008)0076
Autoři : Sharon Bowles,  Elspeth Attwooll,  Martine Roure,  Caroline Lucas,  Anders Wijkman
81k  37k 
o rovnoprávném uznávání registrovaných partnerství
Datum zahájení : 22/09/2008
Platné do : 15/01/2009
Počet signatářů : 160 - 16/01/2009
Nevzato v potaz
PE 390.824v01-00 Or. EN   P6_DCL(2007)0059
Autoři : Johan Van Hecke,  Gabriele Zimmer,  Ana Gomes,  Anders Wijkman,  Hélène Flautre
81k  34k 
o beztrestnosti domnělých pachatelů genocidy
Datum zahájení : 06/06/2007
Platné do : 11/10/2007
Počet signatářů : 76 - 11/10/2007
Přijato
PE 385.621v01-00 Or. EN   P6_DCL(2007)0016
Autoři : Zita Gurmai,  Anders Wijkman,  Vittorio Prodi,  Umberto Guidoni,  Claude Turmes
86k  37k 
o zavedení ekologického hospodářství založeného na využívání vodíku a o zahájení třetí průmyslové revoluce v Evropě prostřednictvím partnerství se zapojenými regiony a městy, MSP a organizacemi občanské společnosti
Datum zahájení : 12/02/2007
Platné do : 14/05/2007
Přijato (datum) : 22/05/2007
Přijaté texty (se seznamem signatářů) : P6_TA(2007)0197
Počet signatářů : 420 - 14/05/2007
Právní upozornění