Skriftlige erklæringer
4 søgeresultat(er) for "6. valgperiode, Wijkman Anders"  
Bortfaldet
PE 414.436v01-00 Or. EN   P6_DCL(2008)0082
Stillere : Mechtild Rothe,  Anders Wijkman,  Fiona Hall,  Claude Turmes,  Umberto Guidoni
78k  35k 
om etablering af et internationalt agentur for vedvarende energi (IRENA)
Åbningsdato : 08/10/2008
Frist : 22/01/2009
Antal underskrifter : 106 - 23/01/2009
Bortfaldet
PE 412.765v01-00 Or. EN   P6_DCL(2008)0076
Stillere : Sharon Bowles,  Elspeth Attwooll,  Martine Roure,  Caroline Lucas,  Anders Wijkman
83k  38k 
om lige anerkendelse af civile partnerskaber
Åbningsdato : 22/09/2008
Frist : 15/01/2009
Antal underskrifter : 160 - 16/01/2009
Bortfaldet
PE 390.824v01-00 Or. EN   P6_DCL(2007)0059
Stillere : Johan Van Hecke,  Gabriele Zimmer,  Ana Gomes,  Anders Wijkman,  Hélène Flautre
78k  36k 
om straffrihed for påståede gerningsmænd bag folkedrab
Åbningsdato : 06/06/2007
Frist : 11/10/2007
Antal underskrifter : 76 - 11/10/2007
Vedtaget
PE 385.621v01-00 Or. EN   P6_DCL(2007)0016
Stillere : Zita Gurmai,  Anders Wijkman,  Vittorio Prodi,  Umberto Guidoni,  Claude Turmes
89k  40k 
om indførelse af en grøn brintøkonomi og gennemførelse af en tredje industriel revolution i Europa gennem et partnerskab med engagerede regioner og byer, SMV'er og civilsamfundets organisationer
Åbningsdato : 12/02/2007
Frist : 14/05/2007
Dato for vedtagelse : 22/05/2007
Vedtaget tekst (med listen over underskrivere) : P6_TA(2007)0197
Antal underskrifter : 420 - 14/05/2007
Juridisk meddelelse