Rašytinės deklaracijos
Rezultatas (-ai) "4" žodžiui (-iams): "6-oji kadencija, Wijkman Anders"  
Nebegalioja
PE 414.436v01-00 Arba EN   P6_DCL(2008)0082
Autoriai : Mechtild Rothe,  Anders Wijkman,  Fiona Hall,  Claude Turmes,  Umberto Guidoni
81k  40k 
dėl Tarptautinės atsinaujinančiosios energijos agentūros (IRENA) įkūrimo
Pateikimo data : 08/10/2008
Galioja iki : 22/01/2009
Pasirašiusiųjų skaičius : 106 - 23/01/2009
Nebegalioja
PE 412.765v01-00 Arba EN   P6_DCL(2008)0076
Autoriai : Sharon Bowles,  Elspeth Attwooll,  Martine Roure,  Caroline Lucas,  Anders Wijkman
84k  39k 
dėl vienodo civilinių partnerysčių pripažinimo
Pateikimo data : 22/09/2008
Galioja iki : 15/01/2009
Pasirašiusiųjų skaičius : 160 - 16/01/2009
Nebegalioja
PE 390.824v01-00 Arba EN   P6_DCL(2007)0059
Autoriai : Johan Van Hecke,  Gabriele Zimmer,  Ana Gomes,  Anders Wijkman,  Hélène Flautre
80k  40k 
dėl genocidu įtariamų asmenų nebaudžiamumo
Pateikimo data : 06/06/2007
Galioja iki : 11/10/2007
Pasirašiusiųjų skaičius : 76 - 11/10/2007
Priimta
PE 385.621v01-00 Arba EN   P6_DCL(2007)0016
Autoriai : Zita Gurmai,  Anders Wijkman,  Vittorio Prodi,  Umberto Guidoni,  Claude Turmes
84k  40k 
dėl ekologiškos vandenilio ekonomikos sukūrimo ir trečiosios industrinės revoliucijos Europoje vykdymo įgyvendinant partnerystę su įsipareigojusiais regionais ir miestais, MVĮ bei pilietinės visuomenės organizacijomis
Pateikimo data : 12/02/2007
Galioja iki : 14/05/2007
Priimta (data) : 22/05/2007
Priimtas tekstas (su pasirašiusiųjų sąrašu) : P6_TA(2007)0197
Pasirašiusiųjų skaičius : 420 - 14/05/2007
Teisinis pranešimas