Schriftelijke verklaringen
4 resultaat/resultaten voor "6de zittingsperiode, Wijkman Anders"  
Vervallen
PE 414.436v01-00 Or. EN   P6_DCL(2008)0082
Indieners : Mechtild Rothe,  Anders Wijkman,  Fiona Hall,  Claude Turmes,  Umberto Guidoni
80k  37k 
over de oprichting van een Internationaal Agentschap voor duurzame energie (IRENA)
Datum bekendmaking : 08/10/2008
Vervaldatum : 22/01/2009
Aantal ondertekenaars : 106 - 23/01/2009
Vervallen
PE 412.765v01-00 Or. EN   P6_DCL(2008)0076
Indieners : Sharon Bowles,  Elspeth Attwooll,  Martine Roure,  Caroline Lucas,  Anders Wijkman
77k  37k 
over gelijke erkenning van geregistreerde partnerschappen
Datum bekendmaking : 22/09/2008
Vervaldatum : 15/01/2009
Aantal ondertekenaars : 160 - 16/01/2009
Vervallen
PE 390.824v01-00 Or. EN   P6_DCL(2007)0059
Indieners : Johan Van Hecke,  Gabriele Zimmer,  Ana Gomes,  Anders Wijkman,  Hélène Flautre
77k  37k 
over de straffeloosheid van vermeende volkenmoordenaars
Datum bekendmaking : 06/06/2007
Vervaldatum : 11/10/2007
Aantal ondertekenaars : 76 - 11/10/2007
Aangenomen
PE 385.621v01-00 Or. EN   P6_DCL(2007)0016
Indieners : Zita Gurmai,  Anders Wijkman,  Vittorio Prodi,  Umberto Guidoni,  Claude Turmes
84k  38k 
over een groene waterstofeconomie en een derde industriële revolutie in Europa door middel van een partnerschap met betrokken regio's, KMO's en organisaties van het maatschappelijk middenveld
Datum bekendmaking : 12/02/2007
Vervaldatum : 14/05/2007
Datum van aanneming : 22/05/2007
Aangenomen tekst (met de namen van de ondertekenaars) : P6_TA(2007)0197
Aantal ondertekenaars : 420 - 14/05/2007
Juridische mededeling