Pisemne deklaracje
Znaleziono 4 wynik(-i) dla "6 kadencja, Wijkman Anders"  
Wygasła
PE 414.436v01-00 Język oryginału EN   P6_DCL(2008)0082
Autorzy : Mechtild Rothe,  Anders Wijkman,  Fiona Hall,  Claude Turmes,  Umberto Guidoni
83k  38k 
w sprawie utworzenia Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA)
Data otwarcia : 08/10/2008
Termin : 22/01/2009
Liczba sygnatariuszy : 106 - 23/01/2009
Wygasła
PE 412.765v01-00 Język oryginału EN   P6_DCL(2008)0076
Autorzy : Sharon Bowles,  Elspeth Attwooll,  Martine Roure,  Caroline Lucas,  Anders Wijkman
88k  40k 
w sprawie wzajemnego uznawania cywilnych związków partnerskich
Data otwarcia : 22/09/2008
Termin : 15/01/2009
Liczba sygnatariuszy : 160 - 16/01/2009
Wygasła
PE 390.824v01-00 Język oryginału EN   P6_DCL(2007)0059
Autorzy : Johan Van Hecke,  Gabriele Zimmer,  Ana Gomes,  Anders Wijkman,  Hélène Flautre
83k  38k 
w sprawie bezkarności domniemanych sprawców ludobójstwa
Data otwarcia : 06/06/2007
Termin : 11/10/2007
Liczba sygnatariuszy : 76 - 11/10/2007
Przyjęta
PE 385.621v01-00 Język oryginału EN   P6_DCL(2007)0016
Autorzy : Zita Gurmai,  Anders Wijkman,  Vittorio Prodi,  Umberto Guidoni,  Claude Turmes
86k  39k 
w sprawie stworzenia gospodarki ekologicznego wodoru oraz zapoczątkowania trzeciej rewolucji przemysłowej w Europie poprzez partnerstwo z zaangażowanymi regionami i miastami, małymi i średniej wielkości przedsiębiorstwami oraz organizacjami społeczeństwa obywatelskiego
Data otwarcia : 12/02/2007
Termin : 14/05/2007
Przyjęto : 22/05/2007
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P6_TA(2007)0197
Liczba sygnatariuszy : 420 - 14/05/2007
Informacja prawna