Písomné vyhlásenia
Výsledky: 4 pre výraz(y): "6. volebné obdobie, Wijkman Anders"  
Premlčané
PE 414.436v01-00 Or. EN   P6_DCL(2008)0082
Autori : Mechtild Rothe,  Anders Wijkman,  Fiona Hall,  Claude Turmes,  Umberto Guidoni
84k  39k 
o zriadení Medzinárodnej agentúry pre obnoviteľnú energiu (IRENA)
Dátum začatia : 08/10/2008
Platné do : 22/01/2009
Počet signatárov : 106 - 23/01/2009
Premlčané
PE 412.765v01-00 Or. EN   P6_DCL(2008)0076
Autori : Sharon Bowles,  Elspeth Attwooll,  Martine Roure,  Caroline Lucas,  Anders Wijkman
82k  39k 
o rovnakom uznávaní registrovaných partnerstiev
Dátum začatia : 22/09/2008
Platné do : 15/01/2009
Počet signatárov : 160 - 16/01/2009
Premlčané
PE 390.824v01-00 Or. EN   P6_DCL(2007)0059
Autori : Johan Van Hecke,  Gabriele Zimmer,  Ana Gomes,  Anders Wijkman,  Hélène Flautre
83k  39k 
o beztrestnosti údajných páchateľov genocídy
Dátum začatia : 06/06/2007
Platné do : 11/10/2007
Počet signatárov : 76 - 11/10/2007
Prijaté
PE 385.621v01-00 Or. EN   P6_DCL(2007)0016
Autori : Zita Gurmai,  Anders Wijkman,  Vittorio Prodi,  Umberto Guidoni,  Claude Turmes
86k  41k 
o zriadení ekologického vodíkového hospodárstva a naštartovaní tretej priemyselnej revolúcie v Európe na základe partnerstva so zainteresovanými regiónmi a mestami, malými a strednými podnikmi a organizáciami občianskej spoločnosti
Dátum začatia : 12/02/2007
Platné do : 14/05/2007
Prijaté (dátum) : 22/05/2007
Prijatý text (so zoznamom signatárov) : P6_TA(2007)0197
Počet signatárov : 420 - 14/05/2007
Právne oznámenie