Pisne deklaracije
Rezultati: 4 za besede: "6. mandat, Wijkman Anders"  
Zastarano
PE 414.436v01-00 Iz. (jezik izvirnika) EN   P6_DCL(2008)0082
Avtorji : Mechtild Rothe,  Anders Wijkman,  Fiona Hall,  Claude Turmes,  Umberto Guidoni
78k  39k 
o ustanovitvi mednarodne agencije za energijo iz obnovljivih virov (IRENA)
Datum predložitve : 08/10/2008
Pretek roka : 22/01/2009
Število podpisnikov : 106 - 23/01/2009
Zastarano
PE 412.765v01-00 Iz. (jezik izvirnika) EN   P6_DCL(2008)0076
Avtorji : Sharon Bowles,  Elspeth Attwooll,  Martine Roure,  Caroline Lucas,  Anders Wijkman
76k  38k 
o enakopravnem priznavanju civilnih partnerstev
Datum predložitve : 22/09/2008
Pretek roka : 15/01/2009
Število podpisnikov : 160 - 16/01/2009
Zastarano
PE 390.824v01-00 Iz. (jezik izvirnika) EN   P6_DCL(2007)0059
Avtorji : Johan Van Hecke,  Gabriele Zimmer,  Ana Gomes,  Anders Wijkman,  Hélène Flautre
76k  35k 
o nekaznovanju domnevnih storilcev genocida
Datum predložitve : 06/06/2007
Pretek roka : 11/10/2007
Število podpisnikov : 76 - 11/10/2007
Sprejeto
PE 385.621v01-00 Iz. (jezik izvirnika) EN   P6_DCL(2007)0016
Avtorji : Zita Gurmai,  Anders Wijkman,  Vittorio Prodi,  Umberto Guidoni,  Claude Turmes
79k  37k 
o vzpostavitvi ekološkega vodikovega gospodarstva in tretji industrijski revoluciji v Evropi s partnerstvom zainteresiranih regij in mest, malih in srednjih podjetij in organizacij civilne družbe
Datum predložitve : 12/02/2007
Pretek roka : 14/05/2007
Sprejeto (datum) : 22/05/2007
Sprejeto besedilo (s seznamom podpisnikov) : P6_TA(2007)0197
Število podpisnikov : 420 - 14/05/2007
Pravno obvestilo