Skriftliga förklaringar
4 träff(ar) för "6:e valperioden, Wijkman Anders"  
Bortfaller
PE 414.436v01-00 Or. EN   P6_DCL(2008)0082
Författare : Mechtild Rothe,  Anders Wijkman,  Fiona Hall,  Claude Turmes,  Umberto Guidoni
77k  36k 
om inrättandet av en internationell byrå för förnybar energi
Ingiven : 08/10/2008
Frist : 22/01/2009
Antal undertecknare : 106 - 23/01/2009
Bortfaller
PE 412.765v01-00 Or. EN   P6_DCL(2008)0076
Författare : Sharon Bowles,  Elspeth Attwooll,  Martine Roure,  Caroline Lucas,  Anders Wijkman
79k  36k 
om lika erkännande av civila partnerskap
Ingiven : 22/09/2008
Frist : 15/01/2009
Antal undertecknare : 160 - 16/01/2009
Bortfaller
PE 390.824v01-00 Or. EN   P6_DCL(2007)0059
Författare : Johan Van Hecke,  Gabriele Zimmer,  Ana Gomes,  Anders Wijkman,  Hélène Flautre
78k  37k 
om straffrihet för personer som är misstänkta för folkmord
Ingiven : 06/06/2007
Frist : 11/10/2007
Antal undertecknare : 76 - 11/10/2007
Antagen
PE 385.621v01-00 Or. EN   P6_DCL(2007)0016
Författare : Zita Gurmai,  Anders Wijkman,  Vittorio Prodi,  Umberto Guidoni,  Claude Turmes
81k  40k 
om upprättande av en grön vätebaserad ekonomi och en tredje industriell revolution i Europa genom partnerskap och åtaganden från regioner och kommuner, små och medelstora företag och enskilda organisationer
Ingiven : 12/02/2007
Frist : 14/05/2007
Datum för antagande : 22/05/2007
Antagen text (med listan över undertecknare) : P6_TA(2007)0197
Antal undertecknare : 420 - 14/05/2007
Rättsligt meddelande