Писмени декларации
1 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Aylward Liam"  
Отпаднала
PE 477.298v01-00 Ор. EN   P7_DCL(2011)0051
Автори : Ashley Fox,  Liam Aylward,  Paolo De Castro,  Albert Deß
104k  49k 
относно електронната идентификация на овце
Дата на внасяне : 30/11/2011
Срок : 15/03/2012
Брой подписали : 160 - 15/03/2012
Правна информация