Kirjalikud deklaratsioonid
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Aylward Liam" kohta leiti 1 vaste(t)  
Kehtivuse kaotanud
PE 477.298v01-00 Või EN   P7_DCL(2011)0051
Autorid : Ashley Fox,  Liam Aylward,  Paolo De Castro,  Albert Deß
95k  46k 
Lammaste ja kitsede elektrooniline identifitseerimine
Algatatud : 30/11/2011
Tähtaeg : 15/03/2012
Allakirjutanute arv : 160 - 15/03/2012
Õigusalane teave