Kirjalliset kannanotot
1 osumaa haulle "7. vaalikausi, Aylward Liam"  
Rauennut
PE 477.298v01-00 Or. EN   P7_DCL(2011)0051
Esittäjät : Ashley Fox,  Liam Aylward,  Paolo De Castro,  Albert Deß
94k  46k 
lampaiden elektroniseen tunnistamiseen
Jättämispäivä : 30/11/2011
Raukeamispäivä : 15/03/2012
Allekirjoittajien lukumäärä : 160 - 15/03/2012
Oikeudellinen huomautus