Rašytinės deklaracijos
Rezultatas (-ai) "1" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Aylward Liam"  
Nebegalioja
PE 477.298v01-00 Arba EN   P7_DCL(2011)0051
Autoriai : Ashley Fox,  Liam Aylward,  Paolo De Castro,  Albert Deß
100k  48k 
dėl elektroninio avių identifikavimo
Pateikimo data : 30/11/2011
Galioja iki : 15/03/2012
Pasirašiusiųjų skaičius : 160 - 15/03/2012
Teisinis pranešimas