Rakstiskas deklarācijas
Meklēšanas rezultāti: 1 ar "7. parlamentārais sasaukums, Aylward Liam"  
Zaudējis spēku
PE 477.298v01-00 Oriģinālvaloda EN   P7_DCL(2011)0051
Autori : Ashley Fox,  Liam Aylward,  Paolo De Castro,  Albert Deß
102k  48k 
par aitu elektronisko identifikāciju (EID)
Sākuma datums : 30/11/2011
Zaudē spēku : 15/03/2012
Parakstītāju skaits : 160 - 15/03/2012
Juridisks paziņojums