Schriftelijke verklaringen
1 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Aylward Liam"  
Vervallen
PE 477.298v01-00 Or. EN   P7_DCL(2011)0051
Indieners : Ashley Fox,  Liam Aylward,  Paolo De Castro,  Albert Deß
101k  46k 
over elektronische identificatie van schapen (EID)
Datum bekendmaking : 30/11/2011
Vervaldatum : 15/03/2012
Aantal ondertekenaars : 160 - 15/03/2012
Juridische mededeling