Pisemne deklaracje
Znaleziono 1 wynik(-i) dla "7 kadencja, Aylward Liam"  
Wygasła
PE 477.298v01-00 Język oryginału EN   P7_DCL(2011)0051
Autorzy : Ashley Fox,  Liam Aylward,  Paolo De Castro,  Albert Deß
105k  50k 
w sprawie elektronicznej identyfikacji owiec
Data otwarcia : 30/11/2011
Termin : 15/03/2012
Liczba sygnatariuszy : 160 - 15/03/2012
Informacja prawna