Declaraţii scrise
1 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 7-a legislatură, Aylward Liam"  
Caducă
PE 477.298v01-00 Or. EN   P7_DCL(2011)0051
Autori : Ashley Fox,  Liam Aylward,  Paolo De Castro,  Albert Deß
99k  49k 
privind identificarea electronică a ovinelor (IDE)
Data deschiderii : 30/11/2011
Data limită : 15/03/2012
Numărul de semnatari : 160 - 15/03/2012
Notă juridică