Písomné vyhlásenia
Výsledky: 1 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Aylward Liam"  
Premlčané
PE 477.298v01-00 Or. EN   P7_DCL(2011)0051
Autori : Ashley Fox,  Liam Aylward,  Paolo De Castro,  Albert Deß
105k  50k 
o elektronickej identifikácii oviec (EID)
Dátum začatia : 30/11/2011
Platné do : 15/03/2012
Počet signatárov : 160 - 15/03/2012
Právne oznámenie