Skriftliga förklaringar
1 träff(ar) för "7:e valperioden, Aylward Liam"  
Bortfaller
PE 477.298v01-00 Or. EN   P7_DCL(2011)0051
Författare : Ashley Fox,  Liam Aylward,  Paolo De Castro,  Albert Deß
102k  46k 
om elektronisk identifiering av får (EID)
Ingiven : 30/11/2011
Frist : 15/03/2012
Antal undertecknare : 160 - 15/03/2012
Rättsligt meddelande