Писмени декларации
5 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Roithová Zuzana"  
Отпаднала
PE 520.843v01-00 Ор. EN   P7_DCL(2013)0017
Автори : Monika Beňová,  Vladimír Maňka,  Richard Falbr,  Libor Rouček,  Claude Moraes,  Thijs Berman,  Eduard Kukan,  Zuzana Roithová,  Jiří Maštálka,  Sergej Kozlík,  Bart Staes
94k  52k 
относно защита на потребителите на финансови услуги от лихварски практики
Дата на внасяне : 07/10/2013
Срок : 07/01/2014
Брой подписали : 78 - 08/01/2014
Отпаднала
PE 486.818v01-00 Ор. EN   P7_DCL(2012)0018
Автори : Antonio López-Istúriz White,  Alexander Nuno Pickart Alvaro,  Edit Herczog,  Zuzana Roithová
110k  48k 
в подкрепа на запазването на спомена за Вацлав Хавел, бивш президент на Чехословакия и Чешката република и защитник на правата на човека, и като признание за неговата дейност
Дата на внасяне : 17/04/2012
Срок : 17/07/2012
Брой подписали : 141 - 05/07/2012
Отпаднала
PE 460.331v01-00 Ор. EN   P7_DCL(2011)0008
Автори : Ioan ENCIU,  Lena Kolarska-Bobińska,  Антония Първанова,  Zuzana Roithová,  Kyriacos Triantaphyllides
111k  49k 
относно прилагането на принципа на реципрочност по отношение на освобождаване от изискването за виза във връзка с Канада и САЩ
Дата на внасяне : 07/03/2011
Срок : 09/06/2011
Брой подписали : 144 - 09/06/2011
Приета
PE 452.961v01-00 Ор. EN   P7_DCL(2010)0089
Автори : Zuzana Roithová,  Alexander Nuno Pickart Alvaro,  Stavros Lambrinidis,  Miroslav Ouzký,  Manfred Weber
117k  51k 
относно възстановяването на реципрочността във визовия режим – солидарност с неравностойното положение на чешките граждани вследствие едностранното въвеждане на визи от страна на Канада
Дата на внасяне : 10/11/2010
Срок : 10/03/2011
Дата на приемане : 08/03/2011
Приет текст : P7_TA(2011)0087 (списъкът на подписалите лица е достъпен чрез връзка в приетия текст)
Брой подписали : 375 - 07/03/2011
Приета
PE 439.564v01-00 Ор. EN   P7_DCL(2010)0012
Автори : Françoise Castex,  Zuzana Roithová,  Alexander Nuno Pickart Alvaro,  Stavros Lambrinidis
110k  50k 
относно липсата на прозрачен процес за Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA) и потенциалната оспоримост на съдържанието му
Дата на внасяне : 08/03/2010
Срок : 09/09/2010
Дата на приемане : 09/09/2010
Приет текст : P7_TA(2010)0317 (списъкът на подписалите лица е достъпен чрез връзка в приетия текст)
Брой подписали : 393 - 09/09/2010
Правна информация