Písemná prohlášení
5 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Roithová Zuzana"  
Nevzato v potaz
PE 520.843v01-00 Or. EN   P7_DCL(2013)0017
Autoři : Monika Beňová,  Vladimír Maňka,  Richard Falbr,  Libor Rouček,  Claude Moraes,  Thijs Berman,  Eduard Kukan,  Zuzana Roithová,  Jiří Maštálka,  Sergej Kozlík,  Bart Staes
89k  48k 
o ochraně spotřebitelů využívajících finanční služby před lichvářskými praktikami
Datum zahájení : 07/10/2013
Platné do : 07/01/2014
Počet signatářů : 78 - 08/01/2014
Nevzato v potaz
PE 486.818v01-00 Or. EN   P7_DCL(2012)0018
Autoři : Antonio López-Istúriz White,  Alexander Nuno Pickart Alvaro,  Edit Herczog,  Zuzana Roithová
104k  48k 
k uctění památky Václava Havla a jako projev uznání tomuto bývalému prezidentovi Československa a České republiky a obhájci lidských práv
Datum zahájení : 17/04/2012
Platné do : 17/07/2012
Počet signatářů : 141 - 05/07/2012
Nevzato v potaz
PE 460.331v01-00 Or. EN   P7_DCL(2011)0008
Autoři : Ioan ENCIU,  Lena Kolarska-Bobińska,  Antonyia Parvanova,  Zuzana Roithová,  Kyriacos Triantaphyllides
94k  48k 
o uplatňování zásady reciprocity osvobození od vízové povinnosti ve vztahu ke Kanadě a Spojeným státům americkým
Datum zahájení : 07/03/2011
Platné do : 09/06/2011
Počet signatářů : 144 - 09/06/2011
Přijato
PE 452.961v01-00 Or. EN   P7_DCL(2010)0089
Autoři : Zuzana Roithová,  Alexander Nuno Pickart Alvaro,  Stavros Lambrinidis,  Miroslav Ouzký,  Manfred Weber
106k  49k 
o obnovení vzájemnosti v oblasti vízového režimu – solidarita v souvislosti s nerovným postavením českých občanů, které vzniklo v důsledku jednostranného zavedení vízové povinnosti Kanadou
Datum zahájení : 10/11/2010
Platné do : 10/03/2011
Přijato (datum) : 08/03/2011
Přijaté texty : P7_TA(2011)0087 (seznam signatářů je dostupný prostřednictvím odkazu uvedeného v přijatém textu)
Počet signatářů : 375 - 07/03/2011
Přijato
PE 439.564v01-00 Or. EN   P7_DCL(2010)0012
Autoři : Françoise Castex,  Zuzana Roithová,  Alexander Nuno Pickart Alvaro,  Stavros Lambrinidis
106k  48k 
o nedostatečně transparentním procesu a případně problematickém obsahu obchodní dohody o boji proti padělání (ACTA)
Datum zahájení : 08/03/2010
Platné do : 09/09/2010
Přijato (datum) : 09/09/2010
Přijaté texty : P7_TA(2010)0317 (seznam signatářů je dostupný prostřednictvím odkazu uvedeného v přijatém textu)
Počet signatářů : 393 - 09/09/2010
Právní upozornění