Skriftlige erklæringer
5 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Roithová Zuzana"  
Bortfaldet
PE 520.843v01-00 Or. EN   P7_DCL(2013)0017
Stillere : Monika Beňová,  Vladimír Maňka,  Richard Falbr,  Libor Rouček,  Claude Moraes,  Thijs Berman,  Eduard Kukan,  Zuzana Roithová,  Jiří Maštálka,  Sergej Kozlík,  Bart Staes
86k  47k 
om beskyttelse af forbrugere af finansielle tjenesteydelser mod åger
Åbningsdato : 07/10/2013
Frist : 07/01/2014
Antal underskrifter : 78 - 08/01/2014
Bortfaldet
PE 486.818v01-00 Or. EN   P7_DCL(2012)0018
Stillere : Antonio López-Istúriz White,  Alexander Nuno Pickart Alvaro,  Edit Herczog,  Zuzana Roithová
102k  45k 
til minde om Václav Havel, tidligere præsident for Tjekkoslovakiet og Den Tjekkiske Republik og menneskerettighedsforkæmper, og i anerkendelse af hans virke
Åbningsdato : 17/04/2012
Frist : 17/07/2012
Antal underskrifter : 141 - 05/07/2012
Bortfaldet
PE 460.331v01-00 Or. EN   P7_DCL(2011)0008
Stillere : Ioan ENCIU,  Lena Kolarska-Bobińska,  Antonyia Parvanova,  Zuzana Roithová,  Kyriacos Triantaphyllides
102k  51k 
om gennemførelsen af princippet om gensidighed for visumfritagelser i forhold til Canada og USA
Åbningsdato : 07/03/2011
Frist : 09/06/2011
Antal underskrifter : 144 - 09/06/2011
Vedtaget
PE 452.961v01-00 Or. EN   P7_DCL(2010)0089
Stillere : Zuzana Roithová,  Alexander Nuno Pickart Alvaro,  Stavros Lambrinidis,  Miroslav Ouzký,  Manfred Weber
102k  46k 
om genoprettelse af gensidighed i visumordningen – solidaritet med tjekkiske statsborgeres ulige status efter Canadas unilaterale indførelse af visumpligt
Åbningsdato : 10/11/2010
Frist : 10/03/2011
Dato for vedtagelse : 08/03/2011
Vedtaget tekst : P7_TA(2011)0087 (listen med underskrivernes navne er tilgængelig via et link i den vedtagne tekst)
Antal underskrifter : 375 - 07/03/2011
Vedtaget
PE 439.564v01-00 Or. EN   P7_DCL(2010)0012
Stillere : Françoise Castex,  Zuzana Roithová,  Alexander Nuno Pickart Alvaro,  Stavros Lambrinidis
101k  48k 
om manglen på en gennemsigtig procedure og potentielt anstødeligt indhold i forbindelse med antipiratkopieringsaftalen (ACTA)
Åbningsdato : 08/03/2010
Frist : 09/09/2010
Dato for vedtagelse : 09/09/2010
Vedtaget tekst : P7_TA(2010)0317 (listen med underskrivernes navne er tilgængelig via et link i den vedtagne tekst)
Antal underskrifter : 393 - 09/09/2010
Juridisk meddelelse