Rašytinės deklaracijos
Rezultatas (-ai) "5" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Roithová Zuzana"  
Nebegalioja
PE 520.843v01-00 Arba EN   P7_DCL(2013)0017
Autoriai : Monika Beňová,  Vladimír Maňka,  Richard Falbr,  Libor Rouček,  Claude Moraes,  Thijs Berman,  Eduard Kukan,  Zuzana Roithová,  Jiří Maštálka,  Sergej Kozlík,  Bart Staes
87k  48k 
dėl finansinių paslaugų naudotojų apsaugos nuo lupikavimo
Pateikimo data : 07/10/2013
Galioja iki : 07/01/2014
Pasirašiusiųjų skaičius : 78 - 08/01/2014
Nebegalioja
PE 486.818v01-00 Arba EN   P7_DCL(2012)0018
Autoriai : Antonio López-Istúriz White,  Alexander Nuno Pickart Alvaro,  Edit Herczog,  Zuzana Roithová
103k  58k 
siekiant atminti ir pagerbti buvusį Čekoslovakijos ir Čekijos Respublikos Prezidentą ir žmogaus teisių gynėją Václavą Havelą
Pateikimo data : 17/04/2012
Galioja iki : 17/07/2012
Pasirašiusiųjų skaičius : 141 - 05/07/2012
Nebegalioja
PE 460.331v01-00 Arba EN   P7_DCL(2011)0008
Autoriai : Ioan ENCIU,  Lena Kolarska-Bobińska,  Antonyia Parvanova,  Zuzana Roithová,  Kyriacos Triantaphyllides
104k  50k 
dėl abipusiškumo principo taikymo beviziam režimui su Kanada ir Jungtinėmis Amerikos Valstijomis
Pateikimo data : 07/03/2011
Galioja iki : 09/06/2011
Pasirašiusiųjų skaičius : 144 - 09/06/2011
Priimta
PE 452.961v01-00 Arba EN   P7_DCL(2010)0089
Autoriai : Zuzana Roithová,  Alexander Nuno Pickart Alvaro,  Stavros Lambrinidis,  Miroslav Ouzký,  Manfred Weber
107k  49k 
dėl vizų režimo abipusiškumo atkūrimo. Solidarumas su Čekijos piliečiais atsižvelgiant į jų netolygią padėtį Kanadai vienašališkai nustačius vizų režimą
Pateikimo data : 10/11/2010
Galioja iki : 10/03/2011
Priimta (data) : 08/03/2011
Priimtas tekstas : P7_TA(2011)0087 (priimtame tekste yra nuoroda į pasirašiusiųjų sąrašą)
Pasirašiusiųjų skaičius : 375 - 07/03/2011
Priimta
PE 439.564v01-00 Arba EN   P7_DCL(2010)0012
Autoriai : Françoise Castex,  Zuzana Roithová,  Alexander Nuno Pickart Alvaro,  Stavros Lambrinidis
103k  48k 
dėl nepakankamai skaidraus proceso ir galimai smerktino Kovos su klastojimu prekyboje susitarimo (angl. ACTA) turinio
Pateikimo data : 08/03/2010
Galioja iki : 09/09/2010
Priimta (data) : 09/09/2010
Priimtas tekstas : P7_TA(2010)0317 (priimtame tekste yra nuoroda į pasirašiusiųjų sąrašą)
Pasirašiusiųjų skaičius : 393 - 09/09/2010
Teisinis pranešimas