Dikjarazzjonijiet bil‑miktub
5 Riżultat/i misjub/a għal "il-7 mandat, Roithová Zuzana"  
Waqgħet
PE 520.843v01-00 Or. EN   P7_DCL(2013)0017
Awturi : Monika Beňová,  Vladimír Maňka,  Richard Falbr,  Libor Rouček,  Claude Moraes,  Thijs Berman,  Eduard Kukan,  Zuzana Roithová,  Jiří Maštálka,  Sergej Kozlík,  Bart Staes
91k  51k 
dwar il-ħarsien tal-konsumaturi tas-servizzi finanzjarji mill-prattiki tal-użura
Data tal-ftuħ : 07/10/2013
Data ta’ għeluq : 07/01/2014
Numru ta’ firmatarji : 78 - 08/01/2014
Waqgħet
PE 486.818v01-00 Or. EN   P7_DCL(2012)0018
Awturi : Antonio López-Istúriz White,  Alexander Nuno Pickart Alvaro,  Edit Herczog,  Zuzana Roithová
109k  47k 
favur il-memorja u r-rikonoxximent ta' Václav Havel, ex-President taċ-Ċekoslovakkja u tar-Repubblika Ċeka u difensur tad-drittijiet tal-bniedem
Data tal-ftuħ : 17/04/2012
Data ta’ għeluq : 17/07/2012
Numru ta’ firmatarji : 141 - 05/07/2012
Waqgħet
PE 460.331v01-00 Or. EN   P7_DCL(2011)0008
Awturi : Ioan ENCIU,  Lena Kolarska-Bobińska,  Antonyia Parvanova,  Zuzana Roithová,  Kyriacos Triantaphyllides
109k  55k 
dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta' reċiproċità fil-qasam tal-eżenzjonijiet ta' viżi fir-rigward tal-Kanada u tal-Istati Uniti tal-Amerika
Data tal-ftuħ : 07/03/2011
Data ta’ għeluq : 09/06/2011
Numru ta’ firmatarji : 144 - 09/06/2011
Adottata
PE 452.961v01-00 Or. EN   P7_DCL(2010)0089
Awturi : Zuzana Roithová,  Alexander Nuno Pickart Alvaro,  Stavros Lambrinidis,  Miroslav Ouzký,  Manfred Weber
110k  49k 
dwar it-treġġigħ lura tar-reċiproċità fis-sistema tal-viżi – solidarjetà mal-istatus inugwali taċ-ċittadini Ċeki wara l-introduzzjoni unilaterali ta' viżi mill-Kanada
Data tal-ftuħ : 10/11/2010
Data ta’ għeluq : 10/03/2011
Adottata (data) : 08/03/2011
Test adottat : P7_TA(2011)0087 (il-lista ta' firmatarji hija aċċessibbli permezz ta' link fit-test adottat)
Numru ta’ firmatarji : 375 - 07/03/2011
Adottata
PE 439.564v01-00 Or. EN   P7_DCL(2010)0012
Awturi : Françoise Castex,  Zuzana Roithová,  Alexander Nuno Pickart Alvaro,  Stavros Lambrinidis
109k  49k 
dwar in-nuqqas ta’ proċess trasparenti għall-Ftehim Kummerċjali Kontra l-Falsifikazzjoni (ACTA) u kontenut potenzjalment oġġezzjonabbli
Data tal-ftuħ : 08/03/2010
Data ta’ għeluq : 09/09/2010
Adottata (data) : 09/09/2010
Test adottat : P7_TA(2010)0317 (il-lista ta' firmatarji hija aċċessibbli permezz ta' link fit-test adottat)
Numru ta’ firmatarji : 393 - 09/09/2010
Avviż legali