Pisemne deklaracje
Znaleziono 5 wynik(-i) dla "7 kadencja, Roithová Zuzana"  
Wygasła
PE 520.843v01-00 Język oryginału EN   P7_DCL(2013)0017
Autorzy : Monika Beňová,  Vladimír Maňka,  Richard Falbr,  Libor Rouček,  Claude Moraes,  Thijs Berman,  Eduard Kukan,  Zuzana Roithová,  Jiří Maštálka,  Sergej Kozlík,  Bart Staes
93k  48k 
w sprawie ochrony konsumentów usług finansowych przed praktykami lichwiarskimi
Data otwarcia : 07/10/2013
Termin : 07/01/2014
Liczba sygnatariuszy : 78 - 08/01/2014
Wygasła
PE 486.818v01-00 Język oryginału EN   P7_DCL(2012)0018
Autorzy : Antonio López-Istúriz White,  Alexander Nuno Pickart Alvaro,  Edit Herczog,  Zuzana Roithová
108k  59k 
jako upamiętnienie i wyraz uznania dla Václava Havla, byłego prezydenta Czechosłowacji i Republiki Czeskiej oraz obrońcy praw człowieka
Data otwarcia : 17/04/2012
Termin : 17/07/2012
Liczba sygnatariuszy : 141 - 05/07/2012
Wygasła
PE 460.331v01-00 Język oryginału EN   P7_DCL(2011)0008
Autorzy : Ioan ENCIU,  Lena Kolarska-Bobińska,  Antonyia Parvanova,  Zuzana Roithová,  Kyriacos Triantaphyllides
107k  48k 
w sprawie wprowadzenia zasady wzajemności wizowej w stosunku do Kanady i Stanów Zjednoczonych Ameryki
Data otwarcia : 07/03/2011
Termin : 09/06/2011
Liczba sygnatariuszy : 144 - 09/06/2011
Przyjęta
PE 452.961v01-00 Język oryginału EN   P7_DCL(2010)0089
Autorzy : Zuzana Roithová,  Alexander Nuno Pickart Alvaro,  Stavros Lambrinidis,  Miroslav Ouzký,  Manfred Weber
108k  50k 
w sprawie przywrócenia zasady wzajemności w systemie wizowym – solidarność z obywatelami Czech w związku z ich nierównym traktowaniem po jednostronnym wprowadzeniu wiz przez Kanadę
Data otwarcia : 10/11/2010
Termin : 10/03/2011
Przyjęto : 08/03/2011
Tekst przyjęty : P7_TA(2011)0087 (lista sygnatariuszy jest dostępna poprzez link w tekście przyjętym)
Liczba sygnatariuszy : 375 - 07/03/2011
Przyjęta
PE 439.564v01-00 Język oryginału EN   P7_DCL(2010)0012
Autorzy : Françoise Castex,  Zuzana Roithová,  Alexander Nuno Pickart Alvaro,  Stavros Lambrinidis
106k  50k 
w sprawie braku przejrzystego procesu i potencjalnie budzącej zastrzeżenia treści w odniesieniu do umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA)
Data otwarcia : 08/03/2010
Termin : 09/09/2010
Przyjęto : 09/09/2010
Tekst przyjęty : P7_TA(2010)0317 (lista sygnatariuszy jest dostępna poprzez link w tekście przyjętym)
Liczba sygnatariuszy : 393 - 09/09/2010
Informacja prawna