Pisne deklaracije
Rezultati: 5 za besede: "7. mandat, Roithová Zuzana"  
Zastarano
PE 520.843v01-00 Iz. (jezik izvirnika) EN   P7_DCL(2013)0017
Avtorji : Monika Beňová,  Vladimír Maňka,  Richard Falbr,  Libor Rouček,  Claude Moraes,  Thijs Berman,  Eduard Kukan,  Zuzana Roithová,  Jiří Maštálka,  Sergej Kozlík,  Bart Staes
85k  49k 
o zaščiti potrošnikov finančnih storitev pred oderuštvom
Datum predložitve : 07/10/2013
Pretek roka : 07/01/2014
Število podpisnikov : 78 - 08/01/2014
Zastarano
PE 486.818v01-00 Iz. (jezik izvirnika) EN   P7_DCL(2012)0018
Avtorji : Antonio López-Istúriz White,  Alexander Nuno Pickart Alvaro,  Edit Herczog,  Zuzana Roithová
101k  48k 
v spomin in priznanje Vaclavu Havlu, nekdanjemu predsedniku Češkoslovaške in Češke republike ter zagovorniku človekovih pravic
Datum predložitve : 17/04/2012
Pretek roka : 17/07/2012
Število podpisnikov : 141 - 05/07/2012
Zastarano
PE 460.331v01-00 Iz. (jezik izvirnika) EN   P7_DCL(2011)0008
Avtorji : Ioan ENCIU,  Lena Kolarska-Bobińska,  Antonyia Parvanova,  Zuzana Roithová,  Kyriacos Triantaphyllides
101k  48k 
o izvajanju načela vzajemnosti pri odpravi vizumske obveznosti glede Kanade in Združenih držav Amerike
Datum predložitve : 07/03/2011
Pretek roka : 09/06/2011
Število podpisnikov : 144 - 09/06/2011
Sprejeto
PE 452.961v01-00 Iz. (jezik izvirnika) EN   P7_DCL(2010)0089
Avtorji : Zuzana Roithová,  Alexander Nuno Pickart Alvaro,  Stavros Lambrinidis,  Miroslav Ouzký,  Manfred Weber
102k  48k 
o obnovitvi vizumske vzajemnosti – solidarnost s češkimi državljani, ki so v neenakopravnem položaju, potem ko je Kanada zanje enostransko uvedla vizume
Datum predložitve : 10/11/2010
Pretek roka : 10/03/2011
Sprejeto (datum) : 08/03/2011
Sprejeto besedilo : P7_TA(2011)0087 (lista podpisnikov je dostopna prek povezave v sprejetem besedilu)
Število podpisnikov : 375 - 07/03/2011
Sprejeto
PE 439.564v01-00 Iz. (jezik izvirnika) EN   P7_DCL(2010)0012
Avtorji : Françoise Castex,  Zuzana Roithová,  Alexander Nuno Pickart Alvaro,  Stavros Lambrinidis
100k  48k 
o premajhni preglednosti postopka, povezanega s trgovinskim sporazumom proti ponarejanju (ACTA) in morebitni sporni vsebini
Datum predložitve : 08/03/2010
Pretek roka : 09/09/2010
Sprejeto (datum) : 09/09/2010
Sprejeto besedilo : P7_TA(2010)0317 (lista podpisnikov je dostopna prek povezave v sprejetem besedilu)
Število podpisnikov : 393 - 09/09/2010
Pravno obvestilo