Skriftliga förklaringar
5 träff(ar) för "7:e valperioden, Roithová Zuzana"  
Bortfaller
PE 520.843v01-00 Or. EN   P7_DCL(2013)0017
Författare : Monika Beňová,  Vladimír Maňka,  Richard Falbr,  Libor Rouček,  Claude Moraes,  Thijs Berman,  Eduard Kukan,  Zuzana Roithová,  Jiří Maštálka,  Sergej Kozlík,  Bart Staes
84k  46k 
om skydd för konsumenter av finansiella tjänster mot ocker
Ingiven : 07/10/2013
Frist : 07/01/2014
Antal undertecknare : 78 - 08/01/2014
Bortfaller
PE 486.818v01-00 Or. EN   P7_DCL(2012)0018
Författare : Antonio López-Istúriz White,  Alexander Nuno Pickart Alvaro,  Edit Herczog,  Zuzana Roithová
103k  45k 
till stöd för minnet och erkännandet av Václav Havel, tidigare president i Tjeckoslovakien och Tjeckien och försvarare av de mänskliga rättigheterna
Ingiven : 17/04/2012
Frist : 17/07/2012
Antal undertecknare : 141 - 05/07/2012
Bortfaller
PE 460.331v01-00 Or. EN   P7_DCL(2011)0008
Författare : Ioan ENCIU,  Lena Kolarska-Bobińska,  Antonyia Parvanova,  Zuzana Roithová,  Kyriacos Triantaphyllides
104k  45k 
om genomförandet av principen om ömsesidighet i fråga om viseringsundantag i förhållande till Kanada och Amerikas förenta stater
Ingiven : 07/03/2011
Frist : 09/06/2011
Antal undertecknare : 144 - 09/06/2011
Antagen
PE 452.961v01-00 Or. EN   P7_DCL(2010)0089
Författare : Zuzana Roithová,  Alexander Nuno Pickart Alvaro,  Stavros Lambrinidis,  Miroslav Ouzký,  Manfred Weber
104k  45k 
om återupprättande av ömsesidighet i viseringsordningen – solidaritet med den ojämlika statusen för tjeckiska medborgare efter att Kanada ensidigt infört visumkrav
Ingiven : 10/11/2010
Frist : 10/03/2011
Datum för antagande : 08/03/2011
Antagen text : P7_TA(2011)0087 (förteckningen över undertecknare är tillgänglig via en länk i den antagna texten)
Antal undertecknare : 375 - 07/03/2011
Antagen
PE 439.564v01-00 Or. EN   P7_DCL(2010)0012
Författare : Françoise Castex,  Zuzana Roithová,  Alexander Nuno Pickart Alvaro,  Stavros Lambrinidis
102k  46k 
om bristen på en transparent process och eventuellt tvivelaktigt innehåll när det gäller handelsavtalet om åtgärder mot varumärkesförfalskning (Acta)
Ingiven : 08/03/2010
Frist : 09/09/2010
Datum för antagande : 09/09/2010
Antagen text : P7_TA(2010)0317 (förteckningen över undertecknare är tillgänglig via en länk i den antagna texten)
Antal undertecknare : 393 - 09/09/2010
Rättsligt meddelande