Písemná prohlášení
5 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, de Lange Esther"  
Nevzato v potaz
PE 510.027v01-00 Or. EN   P7_DCL(2013)0007
Autoři : Claudiu Ciprian Tănăsescu,  Carl Schlyter,  Esther de Lange,  Anna Rosbach,  Rebecca Taylor,  Nirj Deva,  Eleni Theocharous,  Michèle Striffler,  Glenis Willmott,  Marek Henryk Migalski,  Marc Tarabella,  David Martin,  Marie-Christine Vergiat,  Edit Bauer
95k  61k 
o ohrožení rezistentní tuberkulózou v evropském regionu
Datum zahájení : 15/04/2013
Platné do : 15/07/2013
Počet signatářů : 202 - 15/07/2013
Nevzato v potaz
PE 482.916v01-00 Or. EN   P7_DCL(2012)0006
Autoři : George Lyon,  Esther de Lange,  Dan Jørgensen,  Marit Paulsen,  Janusz Wojciechowski
107k  48k 
o provádění zákazu individuálních kotců pro prasnice od 1. ledna 2013
Datum zahájení : 12/03/2012
Platné do : 14/06/2012
Počet signatářů : 165 - 14/06/2012
Přijato
PE 477.504v01-00 Or. EN   P7_DCL(2011)0049
Autoři : Dan Jørgensen,  Esther de Lange,  Pavel Poc,  Carl Schlyter,  Andrea Zanoni
93k  47k 
o zavedení limitu pro přepravu jatečných zvířat v rámci Evropské unie v maximální délce 8 hodin
Datum zahájení : 30/11/2011
Platné do : 15/03/2012
Přijato (datum) : 15/03/2012
Přijaté texty : P7_TA(2012)0096 (seznam signatářů je dostupný prostřednictvím odkazu uvedeného v přijatém textu)
Počet signatářů : 395 - 15/03/2012
Nevzato v potaz
PE 476.196v01-00 Or. EN   P7_DCL(2011)0046
Autoři : Alyn Smith,  Bairbre de Brún,  Esther de Lange,  Jörg Leichtfried,  Marit Paulsen
103k  57k 
o prodeji vajec ze zakázaného klecového chovu
Datum zahájení : 14/11/2011
Platné do : 16/02/2012
Počet signatářů : 115 - 13/03/2012
Nevzato v potaz
PE 431.564v01-00 Or. EN   P7_DCL(2009)0059
Autoři : Carlo Fidanza,  Esther de Lange,  Rareș-Lucian Niculescu,  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė,  Marco Scurria
106k  48k 
o vyhlášení 9. listopadu při příležitosti výročí pádu Berlínské zdi „Evropským dnem usmíření“
Datum zahájení : 04/11/2009
Platné do : 17/02/2010
Počet signatářů : 82 - 17/02/2010
Právní upozornění