Kirjalikud deklaratsioonid
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, de Lange Esther" kohta leiti 5 vaste(t)  
Kehtivuse kaotanud
PE 510.027v01-00 Või EN   P7_DCL(2013)0007
Autorid : Claudiu Ciprian Tănăsescu,  Carl Schlyter,  Esther de Lange,  Anna Rosbach,  Rebecca Taylor,  Nirj Deva,  Eleni Theocharous,  Michèle Striffler,  Glenis Willmott,  Marek Henryk Migalski,  Marc Tarabella,  David Martin,  Marie-Christine Vergiat,  Edit Bauer
88k  46k 
Ravimresistentse tuberkuloosi oht Euroopa regioonis
Algatatud : 15/04/2013
Tähtaeg : 15/07/2013
Allakirjutanute arv : 202 - 15/07/2013
Kehtivuse kaotanud
PE 482.916v01-00 Või EN   P7_DCL(2012)0006
Autorid : George Lyon,  Esther de Lange,  Dan Jørgensen,  Marit Paulsen,  Janusz Wojciechowski
99k  46k 
Emiste individuaalsulgudes pidamise keelu rakendamine 1. jaanuarist 2013
Algatatud : 12/03/2012
Tähtaeg : 14/06/2012
Allakirjutanute arv : 165 - 14/06/2012
Vastu võetud
PE 477.504v01-00 Või EN   P7_DCL(2011)0049
Autorid : Dan Jørgensen,  Esther de Lange,  Pavel Poc,  Carl Schlyter,  Andrea Zanoni
95k  45k 
Kaheksatunnise maksimaalse kestuse piirangu kehtestamine Euroopa Liidus tapamajja viidavate loomade veole
Algatatud : 30/11/2011
Tähtaeg : 15/03/2012
Vastu võetud (kuupäev) : 15/03/2012
Vastu võetud tekst : P7_TA(2012)0096 (allakirjutanute nimekiri on kättesaadav vastuvõetud tekstis sisalduva viida kaudu)
Allakirjutanute arv : 395 - 15/03/2012
Kehtivuse kaotanud
PE 476.196v01-00 Või EN   P7_DCL(2011)0046
Autorid : Alyn Smith,  Bairbre de Brún,  Esther de Lange,  Jörg Leichtfried,  Marit Paulsen
97k  46k 
Nõuetele mittevastavates puurides peetavate kanade munade turustamine
Algatatud : 14/11/2011
Tähtaeg : 16/02/2012
Allakirjutanute arv : 115 - 13/03/2012
Kehtivuse kaotanud
PE 431.564v01-00 Või EN   P7_DCL(2009)0059
Autorid : Carlo Fidanza,  Esther de Lange,  Rareș-Lucian Niculescu,  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė,  Marco Scurria
100k  47k 
9. novembri kuulutamine üleeuroopaliseks leppimise päevaks Berliini müüri langemise aastapäeval
Algatatud : 04/11/2009
Tähtaeg : 17/02/2010
Allakirjutanute arv : 82 - 17/02/2010
Õigusalane teave