Rašytinės deklaracijos
Rezultatas (-ai) "5" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, de Lange Esther"  
Nebegalioja
PE 510.027v01-00 Arba EN   P7_DCL(2013)0007
Autoriai : Claudiu Ciprian Tănăsescu,  Carl Schlyter,  Esther de Lange,  Anna Rosbach,  Rebecca Taylor,  Nirj Deva,  Eleni Theocharous,  Michèle Striffler,  Glenis Willmott,  Marek Henryk Migalski,  Marc Tarabella,  David Martin,  Marie-Christine Vergiat,  Edit Bauer
91k  50k 
dėl vaistams atsparios tuberkuliozės grėsmės Europos regionui
Pateikimo data : 15/04/2013
Galioja iki : 15/07/2013
Pasirašiusiųjų skaičius : 202 - 15/07/2013
Nebegalioja
PE 482.916v01-00 Arba EN   P7_DCL(2012)0006
Autoriai : George Lyon,  Esther de Lange,  Dan Jørgensen,  Marit Paulsen,  Janusz Wojciechowski
104k  50k 
dėl veislinių kiaulių laikymo individualiuose garduose draudimo įgyvendinimo iki 2013 m. sausio 1 d.
Pateikimo data : 12/03/2012
Galioja iki : 14/06/2012
Pasirašiusiųjų skaičius : 165 - 14/06/2012
Priimta
PE 477.504v01-00 Arba EN   P7_DCL(2011)0049
Autoriai : Dan Jørgensen,  Esther de Lange,  Pavel Poc,  Carl Schlyter,  Andrea Zanoni
103k  47k 
dėl ne daugiau kaip 8 valandų kelionės limito Europos Sąjungoje vežamiems skersti gyvūnams, nustatymo
Pateikimo data : 30/11/2011
Galioja iki : 15/03/2012
Priimta (data) : 15/03/2012
Priimtas tekstas : P7_TA(2012)0096 (priimtame tekste yra nuoroda į pasirašiusiųjų sąrašą)
Pasirašiusiųjų skaičius : 395 - 15/03/2012
Nebegalioja
PE 476.196v01-00 Arba EN   P7_DCL(2011)0046
Autoriai : Alyn Smith,  Bairbre de Brún,  Esther de Lange,  Jörg Leichtfried,  Marit Paulsen
102k  45k 
dėl uždraustuose narvuose laikomų vištų kiaušinių pardavimo
Pateikimo data : 14/11/2011
Galioja iki : 16/02/2012
Pasirašiusiųjų skaičius : 115 - 13/03/2012
Nebegalioja
PE 431.564v01-00 Arba EN   P7_DCL(2009)0059
Autoriai : Carlo Fidanza,  Esther de Lange,  Rareș-Lucian Niculescu,  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė,  Marco Scurria
103k  50k 
dėl lapkričio 9-osios paskelbimo Europos susitaikymo diena minint Berlyno sienos griūties metines
Pateikimo data : 04/11/2009
Galioja iki : 17/02/2010
Pasirašiusiųjų skaičius : 82 - 17/02/2010
Teisinis pranešimas