Rakstiskas deklarācijas
Meklēšanas rezultāti: 5 ar "7. parlamentārais sasaukums, de Lange Esther"  
Zaudējis spēku
PE 510.027v01-00 Oriģinālvaloda EN   P7_DCL(2013)0007
Autori : Claudiu Ciprian Tănăsescu,  Carl Schlyter,  Esther de Lange,  Anna Rosbach,  Rebecca Taylor,  Nirj Deva,  Eleni Theocharous,  Michèle Striffler,  Glenis Willmott,  Marek Henryk Migalski,  Marc Tarabella,  David Martin,  Marie-Christine Vergiat,  Edit Bauer
92k  48k 
par zāļu rezistentās tuberkulozes draudiem Eiropas reģionā
Sākuma datums : 15/04/2013
Zaudē spēku : 15/07/2013
Parakstītāju skaits : 202 - 15/07/2013
Zaudējis spēku
PE 482.916v01-00 Oriģinālvaloda EN   P7_DCL(2012)0006
Autori : George Lyon,  Esther de Lange,  Dan Jørgensen,  Marit Paulsen,  Janusz Wojciechowski
103k  48k 
par to, kā tiek īstenots aizliegums no 2013. gada 1. janvāra turēt sivēnmātes atsevišķos aizgaldos
Sākuma datums : 12/03/2012
Zaudē spēku : 14/06/2012
Parakstītāju skaits : 165 - 14/06/2012
Pieņemts
PE 477.504v01-00 Oriģinālvaloda EN   P7_DCL(2011)0049
Autori : Dan Jørgensen,  Esther de Lange,  Pavel Poc,  Carl Schlyter,  Andrea Zanoni
102k  50k 
par kaušanai paredzēto dzīvnieku pārvadāšanas laika ierobežošanu Eiropas Savienībā, nosakot 8 stundu maksimālu pārvadāšanas ilgumu
Sākuma datums : 30/11/2011
Zaudē spēku : 15/03/2012
Pieņemts (datums) : 15/03/2012
Pieņemtais teksts : P7_TA(2012)0096 (parakstītāju saraksts ir pieejams, izmantojot saiti pieņemtajā tekstā)
Parakstītāju skaits : 395 - 15/03/2012
Zaudējis spēku
PE 476.196v01-00 Oriģinālvaloda EN   P7_DCL(2011)0046
Autori : Alyn Smith,  Bairbre de Brún,  Esther de Lange,  Jörg Leichtfried,  Marit Paulsen
102k  48k 
par tādu olu tirdzniecību, kuras iegūtas no nelikumīgos krātiņos turētām vistām
Sākuma datums : 14/11/2011
Zaudē spēku : 16/02/2012
Parakstītāju skaits : 115 - 13/03/2012
Zaudējis spēku
PE 431.564v01-00 Oriģinālvaloda EN   P7_DCL(2009)0059
Autori : Carlo Fidanza,  Esther de Lange,  Rareș-Lucian Niculescu,  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė,  Marco Scurria
104k  48k 
par 9. novembra pasludināšanu par Eiropas Samierināšanās dienu saistībā ar Berlīnes mūra krišanas gadadienu
Sākuma datums : 04/11/2009
Zaudē spēku : 17/02/2010
Parakstītāju skaits : 82 - 17/02/2010
Juridisks paziņojums