Schriftelijke verklaringen
5 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, de Lange Esther"  
Vervallen
PE 510.027v01-00 Or. EN   P7_DCL(2013)0007
Indieners : Claudiu Ciprian Tănăsescu,  Carl Schlyter,  Esther de Lange,  Anna Rosbach,  Rebecca Taylor,  Nirj Deva,  Eleni Theocharous,  Michèle Striffler,  Glenis Willmott,  Marek Henryk Migalski,  Marc Tarabella,  David Martin,  Marie-Christine Vergiat,  Edit Bauer
90k  45k 
over het gevaar van medicijnresistente tuberculose voor de Europese regio
Datum bekendmaking : 15/04/2013
Vervaldatum : 15/07/2013
Aantal ondertekenaars : 202 - 15/07/2013
Vervallen
PE 482.916v01-00 Or. EN   P7_DCL(2012)0006
Indieners : George Lyon,  Esther de Lange,  Dan Jørgensen,  Marit Paulsen,  Janusz Wojciechowski
104k  47k 
over de tenuitvoerlegging van het verbod op individuele zeugboxen
Datum bekendmaking : 12/03/2012
Vervaldatum : 14/06/2012
Aantal ondertekenaars : 165 - 14/06/2012
Aangenomen
PE 477.504v01-00 Or. EN   P7_DCL(2011)0049
Indieners : Dan Jørgensen,  Esther de Lange,  Pavel Poc,  Carl Schlyter,  Andrea Zanoni
101k  45k 
over het vaststellen van een maximale reisduur van acht uur voor slachtdieren die binnen de Europese Unie worden vervoerd
Datum bekendmaking : 30/11/2011
Vervaldatum : 15/03/2012
Datum van aanneming : 15/03/2012
Aangenomen tekst : P7_TA(2012)0096 (de lijst van ondertekenaars is toegankelijk via een link in de aangenomen tekst)
Aantal ondertekenaars : 395 - 15/03/2012
Vervallen
PE 476.196v01-00 Or. EN   P7_DCL(2011)0046
Indieners : Alyn Smith,  Bairbre de Brún,  Esther de Lange,  Jörg Leichtfried,  Marit Paulsen
100k  44k 
over de afzet van eieren van kippen die in verboden kooien worden gehouden
Datum bekendmaking : 14/11/2011
Vervaldatum : 16/02/2012
Aantal ondertekenaars : 115 - 13/03/2012
Vervallen
PE 431.564v01-00 Or. EN   P7_DCL(2009)0059
Indieners : Carlo Fidanza,  Esther de Lange,  Rareș-Lucian Niculescu,  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė,  Marco Scurria
104k  47k 
over het uitroepen van 9 november tot Europese dag van verbroedering naar aanleiding van de verjaardag van de val van de Berlijnse Muur
Datum bekendmaking : 04/11/2009
Vervaldatum : 17/02/2010
Aantal ondertekenaars : 82 - 17/02/2010
Juridische mededeling