Pisemne deklaracje
Znaleziono 5 wynik(-i) dla "7 kadencja, de Lange Esther"  
Wygasła
PE 510.027v01-00 Język oryginału EN   P7_DCL(2013)0007
Autorzy : Claudiu Ciprian Tănăsescu,  Carl Schlyter,  Esther de Lange,  Anna Rosbach,  Rebecca Taylor,  Nirj Deva,  Eleni Theocharous,  Michèle Striffler,  Glenis Willmott,  Marek Henryk Migalski,  Marc Tarabella,  David Martin,  Marie-Christine Vergiat,  Edit Bauer
96k  60k 
w sprawie zagrożenia gruźlicą lekooporną w regionie Europy
Data otwarcia : 15/04/2013
Termin : 15/07/2013
Liczba sygnatariuszy : 202 - 15/07/2013
Wygasła
PE 482.916v01-00 Język oryginału EN   P7_DCL(2012)0006
Autorzy : George Lyon,  Esther de Lange,  Dan Jørgensen,  Marit Paulsen,  Janusz Wojciechowski
108k  49k 
w sprawie wprowadzenia zakazu stosowania indywidualnych kojców dla macior do dnia 1 stycznia 2013 r.
Data otwarcia : 12/03/2012
Termin : 14/06/2012
Liczba sygnatariuszy : 165 - 14/06/2012
Przyjęta
PE 477.504v01-00 Język oryginału EN   P7_DCL(2011)0049
Autorzy : Dan Jørgensen,  Esther de Lange,  Pavel Poc,  Carl Schlyter,  Andrea Zanoni
106k  49k 
w sprawie ustanowienia maksymalnego 8-godzinnego czasu transportu zwierząt przeznaczonych do uboju w Unii Europejskiej
Data otwarcia : 30/11/2011
Termin : 15/03/2012
Przyjęto : 15/03/2012
Tekst przyjęty : P7_TA(2012)0096 (lista sygnatariuszy jest dostępna poprzez link w tekście przyjętym)
Liczba sygnatariuszy : 395 - 15/03/2012
Wygasła
PE 476.196v01-00 Język oryginału EN   P7_DCL(2011)0046
Autorzy : Alyn Smith,  Bairbre de Brún,  Esther de Lange,  Jörg Leichtfried,  Marit Paulsen
106k  59k 
w sprawie sprzedaży jaj od kur hodowanych w nieprzepisowych klatkach
Data otwarcia : 14/11/2011
Termin : 16/02/2012
Liczba sygnatariuszy : 115 - 13/03/2012
Wygasła
PE 431.564v01-00 Język oryginału EN   P7_DCL(2009)0059
Autorzy : Carlo Fidanza,  Esther de Lange,  Rareș-Lucian Niculescu,  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė,  Marco Scurria
110k  50k 
w sprawie ogłoszenia 9 listopada „Europejskim Dniem Pojednania”, w rocznicę upadku Muru Berlińskiego
Data otwarcia : 04/11/2009
Termin : 17/02/2010
Liczba sygnatariuszy : 82 - 17/02/2010
Informacja prawna