Písomné vyhlásenia
Výsledky: 5 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, de Lange Esther"  
Premlčané
PE 510.027v01-00 Or. EN   P7_DCL(2013)0007
Autori : Claudiu Ciprian Tănăsescu,  Carl Schlyter,  Esther de Lange,  Anna Rosbach,  Rebecca Taylor,  Nirj Deva,  Eleni Theocharous,  Michèle Striffler,  Glenis Willmott,  Marek Henryk Migalski,  Marc Tarabella,  David Martin,  Marie-Christine Vergiat,  Edit Bauer
95k  60k 
o hrozbe, ktorú pre európsky región predstavuje rezistentná tuberkulóza
Dátum začatia : 15/04/2013
Platné do : 15/07/2013
Počet signatárov : 202 - 15/07/2013
Premlčané
PE 482.916v01-00 Or. EN   P7_DCL(2012)0006
Autori : George Lyon,  Esther de Lange,  Dan Jørgensen,  Marit Paulsen,  Janusz Wojciechowski
103k  49k 
o uplatňovaní zákazu samostatných kotercov pre prasnice od 1. januára 2013
Dátum začatia : 12/03/2012
Platné do : 14/06/2012
Počet signatárov : 165 - 14/06/2012
Prijaté
PE 477.504v01-00 Or. EN   P7_DCL(2011)0049
Autori : Dan Jørgensen,  Esther de Lange,  Pavel Poc,  Carl Schlyter,  Andrea Zanoni
104k  47k 
o zavedení maximálneho prepravného času v dĺžke 8 hodín pre zvieratá prepravované v Európskej únii na účely porážky
Dátum začatia : 30/11/2011
Platné do : 15/03/2012
Prijaté (dátum) : 15/03/2012
Prijatý text : P7_TA(2012)0096 (zoznam podpísaných poslancov je prístupný cez odkaz v prijatom texte)
Počet signatárov : 395 - 15/03/2012
Premlčané
PE 476.196v01-00 Or. EN   P7_DCL(2011)0046
Autori : Alyn Smith,  Bairbre de Brún,  Esther de Lange,  Jörg Leichtfried,  Marit Paulsen
103k  47k 
o uvádzaní vajec pochádzajúcich z chovu nosníc v zakázaných klietkach na trh
Dátum začatia : 14/11/2011
Platné do : 16/02/2012
Počet signatárov : 115 - 13/03/2012
Premlčané
PE 431.564v01-00 Or. EN   P7_DCL(2009)0059
Autori : Carlo Fidanza,  Esther de Lange,  Rareș-Lucian Niculescu,  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė,  Marco Scurria
107k  49k 
o vyhlásení 9. novembra za Európsky deň zmierenia pri príležitosti pádu berlínskeho múru
Dátum začatia : 04/11/2009
Platné do : 17/02/2010
Počet signatárov : 82 - 17/02/2010
Právne oznámenie