Pisne deklaracije
Rezultati: 5 za besede: "7. mandat, de Lange Esther"  
Zastarano
PE 510.027v01-00 Iz. (jezik izvirnika) EN   P7_DCL(2013)0007
Avtorji : Claudiu Ciprian Tănăsescu,  Carl Schlyter,  Esther de Lange,  Anna Rosbach,  Rebecca Taylor,  Nirj Deva,  Eleni Theocharous,  Michèle Striffler,  Glenis Willmott,  Marek Henryk Migalski,  Marc Tarabella,  David Martin,  Marie-Christine Vergiat,  Edit Bauer
90k  48k 
o grožnji tuberkuloze, ki je odporna proti zdravilom, za evropsko regijo
Datum predložitve : 15/04/2013
Pretek roka : 15/07/2013
Število podpisnikov : 202 - 15/07/2013
Zastarano
PE 482.916v01-00 Iz. (jezik izvirnika) EN   P7_DCL(2012)0006
Avtorji : George Lyon,  Esther de Lange,  Dan Jørgensen,  Marit Paulsen,  Janusz Wojciechowski
101k  50k 
o izvajanju prepovedi individualnih boksov za svinje od 1. januarja 2013
Datum predložitve : 12/03/2012
Pretek roka : 14/06/2012
Število podpisnikov : 165 - 14/06/2012
Sprejeto
PE 477.504v01-00 Iz. (jezik izvirnika) EN   P7_DCL(2011)0049
Avtorji : Dan Jørgensen,  Esther de Lange,  Pavel Poc,  Carl Schlyter,  Andrea Zanoni
99k  57k 
o določitvi največ 8-urne omejitve za prevoz živali za zakol v Evropski uniji
Datum predložitve : 30/11/2011
Pretek roka : 15/03/2012
Sprejeto (datum) : 15/03/2012
Sprejeto besedilo : P7_TA(2012)0096 (lista podpisnikov je dostopna prek povezave v sprejetem besedilu)
Število podpisnikov : 395 - 15/03/2012
Zastarano
PE 476.196v01-00 Iz. (jezik izvirnika) EN   P7_DCL(2011)0046
Avtorji : Alyn Smith,  Bairbre de Brún,  Esther de Lange,  Jörg Leichtfried,  Marit Paulsen
100k  47k 
o trženju jajc kokoši, nameščenih v prepovedanih kletkah
Datum predložitve : 14/11/2011
Pretek roka : 16/02/2012
Število podpisnikov : 115 - 13/03/2012
Zastarano
PE 431.564v01-00 Iz. (jezik izvirnika) EN   P7_DCL(2009)0059
Avtorji : Carlo Fidanza,  Esther de Lange,  Rareș-Lucian Niculescu,  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė,  Marco Scurria
101k  48k 
o razglasitvi 9. novembra za evropski dan sprave ob obletnici padca berlinskega zidu
Datum predložitve : 04/11/2009
Pretek roka : 17/02/2010
Število podpisnikov : 82 - 17/02/2010
Pravno obvestilo